Skillnaden mellan El-Radiatorer och en Luft/Luftvärmepump

Alla vill gärna ha en minskning av sina uppvärmningskostnader, särskilt i dagens ekonomiska klimat. Många tänker sig att en luft/luftvärmepump är ett smidigt sätt att sänka kostnaderna samtidigt som man även slår ett slag för miljön. 

En minskad uppvärmningskostnad med upp till 80% lockar naturligtvis enskilda husägare men det finns en hel del att tänka på innan installering, såsom rätt placering i förhållande till villans utformning och luftflöden för att undvika kyliga platser som kan ge upphov till kondens på väggar och golv.

Elvärme och Luft/luftvärmepump

Det finns flera fördelar med att installera en luft/luftvärmepump i huset som ett komplement till befintlig elvärme. 

Med det sagt är det viktigt att tänka på exempelvis husets planlösning och det faktum att om man byter från direktverkande el måste nya beräkningar göras för att se till att inte kostnaderna skenar i väg. 

Det kanske viktigaste är dock att se över de termostater som sitter i elementen eftersom de många gånger inte har möjlighet att känna av värmen från värmepumpen, inte heller från andra värmekällor. Enkelt uttryckt så är det ofta så att termostaterna inte klarar av att dra ner elvärmen och då utnyttjas inte i sin tur värmen från värmepumpen på ett optimalt sätt. 

Olika Typer av Värmepumpar 

Idag är det vanligt att det installeras en frånluftvärmepump i de flesta nyproduktioner av småhus. I motsats till en luft/värmepump tar frånluftsvärmepumpen tillvara på värmen i den luft som lämnar huset för att sedan omvandla den till ny värme. Tyvärr genererar detta inte det resultat man hoppas på och den energikälla som ofta är den faktiska källan till energi är en elpatron. En luft/värmepump använder i stället luften som finns utomhus vilket leder till en reell sänkning av uppvärmningskostnaderna. Felaktiga installationer är även det en källa till värmepumpsskador som ofta resulterar i sämre resultat. 

Hur ska Jag Tänka? 

Viktigast är att se över rätt placering i förhållande till villans utformning och luftflöden men att även vara uppmärksam vid installation och design av värmepumpsanläggningen. Naturligtvis är det alltid lämpligt att rådfråga en expert men även att informera sig själv om hur produkterna på marknaden ser ut. 

Klart är att det går att minska uppvärmningskostnaden med upp mot 80 procent om man byter från elpanna eller direktverkande el till luftvärmepump eller frånluftspump. 

Även om ytterligare faktorer behöver tas med i beräkningen så som att eventuellt byta till ett värmeburetsystem om den direktverkande elen kopplas bort, är det ändå mer fördelaktigt än att behålla den befintliga elpannan. 

FACEBOOK

+