Skapa ökat välmående hos djur med Animal Centric Lighting

Vi är noga att prata om belysning för oss människor. Det ska vara säker utomhusbelysning för att minska risker och öka tryggheten, mysbelysning för att komma ner i tempo och skapa välmående, samt bra belysning för att öka effektivitet i sporthallar och på arbetsplatser. Men vi tänker sällan på hur stor skillnad ljuset gör för vårt välmående när vi ger djuren rätt belysning.

Visst tänker du på hur du ska placera dina blommor för att den ska få det bästa ljuset och näringen, för att ge dig njutning och bättre syre inomhus. Men visste du att även djur behöver en viss mängd rätt ljus för att det ska kunna producera näringsrik mat till oss? Det är kunskap som vi inte pratar om i samhället, men som har stor vikt för både djur och människa.
Våra växter inomhus och i trädgården får mer fokus i samhället än djuren vi får mat ifrån. På TV, i tidningar och magasin står allt om hur vi sköter om våra blommor och trädgårdar, men det görs få program och tidningar om djuren och deras mående.

Ögat har en unik uppgift tillsammans med hjärnan – att transformera ljuset till former.

Ljuset mäts i Lumen och kroppens förmåga att omvandla det kallas Pupil Lumen. Ju starkare ljus vi ser, desto bättre är vår upplevda syn. Vi är inte vad som kallas mörkerseende varelser, men kan se bättre i mörker när vi inte har en ljuskälla som distraherar kroppen från att ställa om till ett mindre ljusinsläpp. Däremot ser många djur mycket bättre i mörker än vi människor och några av dem ser som allra bäst i mörkret. Det är en evolutionär skillnad, men de djuren är också nattlevande och har en annan biologisk inre klocka än vi har.

Djur är precis som vi styrda av en biologisk klocka, som vi kan manipulera och skada om vi inte får rätt mängd och rätt sorts ljus.
Vår kost idag består av stor mängd animaliskt protein, som ägg, mjölkprodukter och kött. Därför är det ju smart att se till att djuren får den allra bästa förutsättning att må bra. För mår djuren bra, får vi bättre näring och mår själva bättre. Sedan har frågan en viss samvetsförankring, som vi alla har olika inställning till
Exempelvis producerar djur mer enzym och protein i sina kroppar när de har rätt ljus. Värphöns som lägger ekologiskt klassade ägg får fyra timmars dagsljus varje dag, men behöver 6-8 timmars dagsljus dagligen. På natten ska de även ha naturligt ljus, dvs månljus för att må som bäst. I dag har vi ingen möjlighet att med belysning simulera de naturliga färgerna som månens ljus skapar, men rött ljus är en bättre ersättare på natten än vanlig armaturbelysning, då det lugnar djuren som månens sken gör.

Individanpassning återställer och återskapar den naturliga balansen

Forskning visar att idag har vi skapat en obalans i naturen med en allt för stark utomhusbelysning. Den finns så utbredd och är så kraftfull att den stör det naturliga systemet och dödar många arter. Dödar vi hela arter skapas obalans som är omöjlig att återställa och följdeffekterna blir katastrofala för hela vårt ekosystem. Har man behov av utomhusbelysning för att skapa trygghet för oss människor, är det alltid en fördel att den styrs med rörelsesensorer. Då kan vi säkerställa att vi dels får rätt ljus att röra oss i utan skador, men vi kan också säkerställa ett bibehållet välmående i resten av naturen, som vi är beroende av idag och i framtiden.

För att våra djur ska ha det rätta ljuset behöver vi som för vår egen belysning tänka individanpassning. Tänk på vilka djur har vi och vad de ska göra. Din häst i stallet – ska den vara en brukshäst i skogen, ridas flera timmar inomhus eller är det en travhäst som har kortare och intensiva träningsscheman? Hur står de på natten och vilken tillgång till naturligt nattljus har de, är också viktiga frågor att ställa.
Djur behöver också skapa balans mellan produktionsljus och viloljus för att skapa en maximal återhämtning.
Olika djur, med olika syften i vår vardag behöver få anpassad belysning för att må och prestera på topp. Det är vad Animal Centric Lighting gör – skapar rätt förutsättningar för varje individ, baserat på deras biologi, behov och dagliga rutiner.

FACEBOOK

+