Så skapar du den bästa arbetsplatsen för dina anställda

Vi vet alla att det är viktigt att må bra på sin arbetsplats och att det krävs mycket från både företaget och de anställda för att det ska bli en välmående företagskultur, det kommer inte som ett brev på posten.

Lön, arbetstider, arbetsbelastning är grundläggande frågor i alla branscher. Sedan kan det hänga lite på hur du blir lyssnad på, inkluderad i beslutsprocesser och andra mjukare värden om du ska må riktigt bra. Men vi glömmer ofta att prata offentligt om de fysiska faktorerna, som ofta pratas om i fikarummen; ergonomi, ljudföroreningar och ljus.

Ljuset påverkar oss alla otroligt mycket i mående och känsla.

I en god ljusmijö kan vi känna trygghet och få en ökad produktivitet, medan i andra lite mörkare miljöer kan vi tappa aktivitetsnivåerna, bli trötta och även känna oss deprimerade. Att ha rätt förutsättningar och miljö för att kunna utföra sitt arbete och må bra på arbetsplatsen är en grundprincip som är gällande på alla arbetsplatser och Arbetsmiljöverket är ansvariga för att säkerställa att företag kan få rätt kunskap för att ge sina anställda den bästa tänkbara arbetsplatsen.

Vi vänjer oss snabbt vid ett sämre ljus men det kan ge oönskade konsekvenser för både den anställde och företaget.
Dina anställda blir trötta snabbt, de får spänningshuvudvärk, känner sig deprimerade och tappar effektivitet.
Det är samma effekt som hos växter. Får de vatten, solljus och syre mår de bra. Blir det lite av någon eller flera av de välgörande ämnena, tappar de snabbt färg, styrka och nedbrytningsprocessen påbörjas.

Inventering är nyckeln till framgång

För att dina lokaler ska ha den rätta belysningen behöver du inventera i vilka utrymmen du har, storlek och placering av diverse möblemang, samt vilka uppgifter som ska utföras i respektive utrymme. Vem gör vad, var?
Har du ett litet rum, utan fönster behöver du tillgodose det med ett bra allmänljus. Det bör kompletteras av ljuskällor som riktas direkt mot arbetsytor och eventuella stämningsljus som mjukar upp ljusbilden.
Stora lagerlokaler kan du enkelt lysa upp med LED-system, som styrs med rörelsesensorer. Då får dina anställda ett riktigt starkt ljus där de behöver det och riskerar inte att skadas pga dålig vy. Fördel för företaget är att du sparar på elkostnader genom att rörelsesensorn bara lyser upp de delar där personalen är aktiv.
Planerar du smart för belysningen på arbetsplatsen, kan du inte bara öka produktiviteten och säkerheten, utan också skapa en mer harmonisk och stimulerande arbetsmiljö.

Några grundläggande krav för en bra kontorsbelysning:

  • tillräckligt ljus på rätt ställe
  • så lite bländande ljus som möjligt
  • ett jämnt ljus på arbetsytan
  • inte för stora kontraster mellan arbetsyta och omgivning.

Det finns två standarder för ljus och belysning av arbetsplatser.
Den ena specificerar belysningskrav för arbetsplatser inomhus och uppfyller behoven för synkomfort och synprestation för människor med normal synkapacitet. Den andra tar upp belysning för arbetsplatser utomhus. Standarderna finns att läsa hos SIS, Swedish Standard Institute.
Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus
Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 2: Arbetsplatser utomhus

Skilj på arbetslokal och pausytor

Kallare ljus  i arbetsytorna, för ökad produktivitet och pigghet. Varmare ljus i ytorna för vila, som lunchrum och vilorum.

Installera LED-armaturer i taket
Takarmaturer med ned- och uppåtritat ljus kan räcka för en kontorsyta. Viktigt är att de har rätt höjd och inte kan blända, då det skapar trötthet.
Bra att tänka på är dimring och möjlighet att flytta vid en ommöblering. Se också till att de inte flimrar, för det skapar också huvudvärk och trötthet.

Glöm inte dagsljuset

Vi behöver kunna se miljön utanför, det har betydelse för hur vi mår. Det ska finnas tillgång till dagsljus i arbetslokalerna, men om det inte går att lösa måste det erbjudas rikligt i pausytrymmena.

Är du egenföretagare eller arbetar du hemma?

  • Se till att inte bländas, så ställ inte datorn direkt framför ett fönster i söderläge.
  • Har du inte stark belysning i taket, kan du rikta en bordslampa mot taket för önskad effekt.
  • Välj kallt ljus i din bordslampa, för du ska arbeta, inte mysa.
  • Tänd alla lamor du kan, för hemmet har ofta sämre belysning än en arbetsplats.
  • Se till att inte sitta i skrubben under trappan, du måste se ljuset utomhus för att kroppen ska må riktigt bra.

FACEBOOK

+