Så mycket kan du spara med vindkraftverk

Störande och fula vindkraftparker? Flytta in dem i villakvarteren, säger vi på H Nordic el. Med våra helt tysta, drygt 1 meter höga vindkraftverk revolutionerar vi marknaden och hjälper våra kunder att spara tusentals kilowatt varje år. 

Grön el i all sin ära. Det råder ingen tvekan om att stora delar av världen, som försöker ta sig ur sitt beroende av fossila energikällor, just nu är i akut behov av hållbara lösningar för att producera el så grönt och hållbart som möjligt. 

Men visste du att exempelvis vindkraftverk faktiskt enligt lagen klassas som miljöfarlig verksamhet? Inte i form av utsläpp eller förorening, men för att de skapar störande ljus och buller, och dessutom tar större markarealer i anspråk än nästan alla andra former för kraftverk.

Har storleken verkligen betydelse?

H Nordic har följt branschen inom förnybar energi länge och ser det som ett kall att bidra till att utveckla den. Hittills har de stora treblads-vindkraftverken verkat följa resonemanget att större är lika med bättre. Men sitter verkligen prestandan i storleken?

Vi har funnit en producent av vindkraftverk i USA, som gått i helt motsatt riktning, och det med stor framgång. Deras små vertikala vindkraftverk 3, 5 eller 10 kW är inte högre än 1,2 meter –  samma längd som en EU pall. Ändå har de en verkningsgrad (rörelseenergi omdanat till elektrisk energi) på hela 92 procent! Att jämföras med de stora konventionella trebladiga vindkraftverken med en verkningsgrad på cirka 40-50 procent. 

Kraftfullt vindkraftverk helt utan ljud

Styrkan i de små vertikala vindkraftverken ligger främst i utformningen. Till en början fångas vinden i en turbin, där luften fritt får flöda igenom, vilket gör att det inte finns något vindmotstånd och därför inga ljud eller vibrationer. Vindkraftverket är helt tyst. 

Navet på stora vindkraftverk går ganska långsamt, så där är man tvungen att lägga in en växellåda, för att öka varven till generatorn. Detta skapar ett mekaniskt motstånd, och mycket av kraften går därför till spillo. H Nordics vertikala vindkraftverk har generatorn monterad direkt på navet, så att i princip ingen kraft går till spillo, därav den höga verkningsgraden. 

 

Så många tusenlappar kan du spara

 

Idag ser vi allt fler hem och företag som väljer att montera solceller på taket. Särskilt under sommaren när soltimmarna är många och förbrukningen låg, blir investeringens lönsamhet tydlig för många. Men när säsongerna börjar skifta och hösten och vintern kommer, kan effekten av solceller minska avsevärt. Tyvärr sammanfaller det ju med att behovet för att stanna inomhus ökar, vilket innebär en högre förbrukning. 

Vi föreslår ett vindkraftverk som lösning på problemet, då vind blåser året om, dag som natt.

Hur mycket kan du då få ut av att montera ett vindkraftverk på, exempelvis din villa? Enligt producentens beräkningar skulle man, med en daglig snitthastighet av vind på 8 meter per sekund mellan 8-10 timmar per dag, kunna producera uppemot 11 000 kwh per år. Det är ungefär hälften av ett genomsnittligt årligt förbruk för en vanlig svensk villa. Baserat på 2021 genomsnittspriser skulle du alltså kunna spara runt 17 000 kr per år*. Med dagens elpriser 2022 skulle effekten bli ännu kraftigare.

*beräknat på en kWh pris på 1,3 kr

Med undantag för en mindre rengöring då och då, är det vertikala vindkraftverket dessutom helt underhållsfritt. Det står bara och genererar el och pengar till förbrukaren. Att det dessutom är fritt att montera utan krav på bygglov ser vi som en extra bonus. 

Hör av dig till oss för mer information om vertikala vindkraftverk och andra grönare lösningar för dig privatperson eller som verksamhet. 

FACEBOOK

+