Reducera din Bränsleförbrukning Ombord med Enkla Medel

Det finns ett stort antal ljuskällor ombord på ett fartyg och merparten av dessa är ofta tända under majoriteten av ett dygn vilket kan resultera i höga bränslekostnader om konventionella alternativ såsom lysrör och halogenspottar används.

Ombord 

Då el ombord på fartyg produceras av dieselgeneratorer kan kostnaderna lätt springa iväg om priset på olja är högt, naturligtvis kan det variera beroende på oljepriset men generellt sätt ligger det högre än elpriset på land. Ljuskällorna som tidigare nämnts, dvs. lysrör och halogenspottar drar mycket el vilket belastar ekonomiskt men även miljömässigt  något som innebär en enorm påfrestning ur ett hållbarhetsperspektiv.

På Däck 

Även fartygsbelysningen på däck kan potentiellt vara en energitjuv och därmed resultera i ökade kostnader för rederiet. Om exempelvis högtrycksnatrium används i olika armaturer måste det finnas extra ljuskällor  ombord i det fall att sjön är hård och olyckan är framme. Vi har även tidigare noterat att IP graden i denna sortens lampor dessutom sällan är högre än 56 och som bekant är högre IP-siffra lika med högre skydd.

LED-lampor 

Oavsett om det handlar om belysning på däck eller inne på fartyget är LED-lampor ett enkelt sätt att minska bränsleförbrukning och minska inverkan på miljön. Genom att byta ut exempelvis befintliga lysrör är det möjligt att få en reducerad dieselförbrukning på upp mot 30 m3 om året på  mindre fartyg som Supply eller Ankarhanteringfartyg. Detta är endast ett exempel på en relevant uträkning men generellt sätt är det rimligt att säga att LED-belysning förbrukar ca en femtedel så mycket energi som mer konventionella alternativ.

Arbetar ni på ett rederi / fartyg och är intresserade av att veta mer om våra beräkningar och LED alternativ? Kontakta oss på info@hnordic.com och läs mer under produkter på www.hnordic.com

FACEBOOK

+