Om Elavbrottet är Framme?

Vad gör du då? Har du funderat över vad som händer vid ett plötsligt elavbrott?

Det har vi.

Quattro är vår kraftfullaste batteriladdare hittills och den tar principen för PowerControl till en ny dimension där du har möjlighet att utnyttja den förstärkta kapaciteten av PowerAssist.

Vad är Egentligen ett Elavbrott?

När vi säger elavbrott eller strömavbrott menar vi att det skett ett plötsligt avbrott i elektricitetsförsörjningen. Ett sådant avbrott kan i sin tur leda till driftstörningar i tjänster som telefoni, internet, vattenförsörjning och avloppssystem. Oavsett om elavbrottet har skett till följd av naturliga orsaker så som extrema väderförhållanden, den mänskliga faktorn eller överbelastning innebär det reella konsekvenser för människor, företag och andra aktörer i samhället som befinner sig i området.

Batteribackup

Genom att installera en batteribackup som ett komplement till det befintliga systemet som sköter elförsörjningen i din fastighet/kontor/verksamhet kan du reducera eventuella toppar vid ett elavbrott men även minska dina elkostnader, oavsett hur kortvarigt avbrottet är. Kanske driver du ett företag där ett elavbrott, oavsett tidsrymd är direkt katastrofal för verksamheten, då är batteribackup ett alternativ att rekommendera.

Quattro

Quattro är batteriladdaren vilken inte bara tar hänsyn till andra AC-belastningar och använder eventuell extraström för laddning, vilket förhindrar att generatorn eller landströmmen överbelastas, det är också batteriladdaren som genom PowerControl endast kräver toppeffekt under en begränsad period och säkerställer att otillräcklig land- eller generatorström omedelbart kompenseras med ström från batteriet. När belastningen minskar, används överskottsströmmen för att ladda upp batteriet.

Quattro kan också användas utan nätström, såväl som med nätansluten PV och andra alternativa energisystem, det finns även programvara för detektering av förlust av nät finns tillgänglig.

Kontakta oss för att få veta mer om Quattro och hur ditt företag bäst kan gynnas av en batteribackup!

FACEBOOK

+