Höga elräkningar? Minska elförbrukningen så här

Med rekordhöga elpriser har behovet av att minska sin elförbrukning blivit en högaktuell angelägenhet i hemmen och i verksamheter över hela landet. 

Den goda nyheten är att det faktiskt inte måste kräva så mycket att minska elförbrukningen och därmed sänka kostnaderna drastiskt. Lösningen stavas: börja i rätt ände. Vad innebär det? Helt enkelt att du sparar pengar på att optimera rätt sak i rätt ordning. Låt oss förklara hur:

Börja med det enklaste: byt ut belysningen.

Bara genom att byta ut belysningen till en energisnålare variant (såsom LED-lampor) förbrukar du cirka en femtedel (!) så mycket energi. LED-lampor har dessutom 30-40 gånger längre livstid än en vanlig glödlampa, vilket innebär att du slipper byta ut dem lika ofta. 


Se över kraftkällan

Först när du bytt ut belysningen är det läge att se över själva kraftkällan, det vill säga hur elen genereras i den aktuella byggnaden. Ska det exempelvis sättas upp solceller är det fullkomligt avgörande att lysrören inte är gamla (exempelvis glödlampor och halogenspotlights) eftersom investeringen då inte ger samma ROI och till och med riskerar att gå med förlust.

Börjar du i rätt ände med att skaffa en energisnål belysning behöver du till kanske inte ens satsa på en stor solcellsanläggning.

Några fördelar med att se över belysningen i era lokaler här och nu:

  • Sparar på (relativt kort) sikt tusentals kronor som du istället kan investera i din verksamhet.
  • Ökar hälsan hos dig och dina medarbetare, då man idag vet att belysning har en direkt effekt på vårt humör, fokus och uppmärksamhet. Dålig synergonomi kan dessutom leda till fysiska besvär såsom muskelspänningar och inte minst, öka risken för olyckor. Du förebygger därmed onödiga kostnader för sjukfrånvaro.

EU har dessutom givit nya direktiv kring standard för belysning som säger att arbetsplatsen ska ha tillgänglighet till upp till 500 lumen.*

Sparade 221 000 kr i belysningskostnader redan första året

 

2019 besökte vi vår kund Vidar Hanssen på Bleck & plåt för att hjälpa företaget att se över elförbrukningen och sänka elräkningarna. Förutsättningarna var en lagerlokal på 11 000 kvadratmeter, där man hade 3 x 58 watt lysrörsarmaturer med en elfaktura på 250 000 kr/året bara i belysning.

Åtgärder efter noggrann genomgång med kunden: 

Vi satte ny belysning från H Nordic AB bestående av 50 Watt LED armaturer med rörelsedetektor på samtliga utom i byggnadens utrymningsvägar. Vi installerade även snabbkoppling i båda ändar, vilket reducerade arbetstimmar för elektriker rejält. 

Resultatet – minskning med 88 procent

Efter bara ett år i drift låg elfakturan på 29 000 kr i belysning. En minskning med 88 procent! ROI var uppnådd redan efter knappt tre och ett halvt år. Med dagens elpriser i Skåne hade ROI varit så kort som drygt ett (!) år. 

Bleck & plåt har nu kunnat spara så mycket att de investerat i en solcellsanläggning på ca 30 kWp istället för en solcellsanläggning år 2019 på över 200 kWp. Något som sparat kunden flera miljoner i investeringskostnader.

5 snabba för att minska energiförbrukningen

 

  1. Använd alltid LED-belysning istället för glödlampor. Det förbrukar cirka en femtedel så mycket energi.

  2. Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.

  3. Mät elförbrukningen för dina apparater både i drift- och standbyläge. Se över och släck all utrustning som kör i onödan, såsom fläktar, ventilation, kompressorer och belysning.

  4. Byt ut gamla vitvaror till nyare modell. Sparar mycket energi och är mer miljövänligt. Energimärkningen anger hur mycket energi maskinen använder.

  5. Installera dimmers för att reglera ljusstyrkan och spara energi.

Vill du också ha hjälp att sänka elkostnaderna?


Med gedigen kunskap och rätt teknik hjälper vi dig att justera ljuset i hemmet eller verksamhetens lokaler. Du kan pressa ner kostnaderna med upp till 90%, och dessutom vara snällare mot miljön på samma gång.

Så här jobbar vi:

💡Bokar ett inledande möte där vi identifierar vilka åtgärder som kommer att ha störst effekt hos er utifrån era specifika förutsättningar.

💡Tar reda på vilka de vanligaste bristerna i byggnaden är och vilka åtgärder som bäst kommer att effektivisera komfortkyla, belysning, ventilation, värme- och tappvarmvatten hos er. Du som kund får också tydliga driftstrategier.

💡Vi tar fram en konkret handlingsplan för er, och hjälper er att genomföra den.

Börja spara! Hör av dig till oss idag.

FACEBOOK

+