Ett Steg Närmare en Blå Ekonomi – Lättare än vad Du Tror

Ombord ett fartyg finns det mängder av elektronisk utrustning i konstant användning. I mycket utav den utrustningen finns farliga ämnen som EU i samarbete med IMO nu har bedömt bör ersättas för att minska belastningen på vår miljö men naturligtvis också för att se till att personer som arbetar till sjöss ska kunna känna sig trygga i sitt arbete. 

Lönsam och Hållbar Materialåtervinning, är det Möjligt? 

RoHS-direktivet (2011/65/EU) beskriver inte bara hur man bör tänka kring arbetsmiljön ombord på olika fartyg, eller för den delen hur miljön direkt påverkas av användandet av elektronisk utrustning. Den inkluderar även en annan viktig komponent, en förbättring av möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från utrustningen. 

Kort beskrivet innebär RoHS-direktivet att all elektrisk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller är beroende av ström eller elektromagnetiska fält ska granskas för att utröna dess inverkan på människa och miljö. Kvicksilver är exempelvis ett av de ämnen vilka RoHS bedömer är mest farliga, men även fosfat och argon innebär en risk. 

Det finns 11 kategorier inom direktivet och en av dem är belysningsutrustning. 

Ett Enkelt Sätt att Ta Första Steget

Genom att göra en inventering av existerande ljuskällor ombord ett fartyg är det möjligt att fastställa vilket behov som finns. Upptäcker man då att det finns en del belysning som bör bytas ut vill man naturligtvis göra det så effektivt och hållbart så möjligt, för att inte glömma kostnadseffektivt. 

H Nordic kan hjälpa till med både inventering, uträkning och leverans av miljövänliga ljuskällor. Exempelvis är våra armaturer 99% återvinningsbara med lång livslängd och minimalt underhåll.

Med hjälp av våra uträkningar är det lätt att se de ekonomiska vinsterna och vilken positiv inverkan på miljö och människor det går att åstadkomma med relativt små medel. 

Ta ett steg närmare en blå ekonomi, säker arbetsmiljö och minskade kostnader, kontakta vårt team idag

FACEBOOK

+