Energimärkningar

En Ny Generation Energimärkning

I enlighet med nya EU direktiv kommer flertalet miljöskadliga ljuskällor att fasas ut under 2023. Den nya generationen av energimärkning tillsammans med skärpta ekodesignkrav kommer

FACEBOOK

+