En Ny Generation Energimärkning

EU har skärpt kraven på belysning med målsättningen att höja kvalitén på ljuskällor och göra dessa mer energieffektiva. Utgångspunkten för EUs ekolagstiftning är att samtliga ljuskällor och drivdon skall vara utbytbara.

Hos H Nordic har vi arbetat med ljuskällor på det sättet från början. Vi följer alltså rådande ekodesignkrav och våra ljuskällor är i enlighet med den nya generationen energimärkningar. Vi arbetar med framtidens ljuskällor där skillnaden syns.

I enlighet med nya EU direktiv kommer flertalet miljöskadliga ljuskällor att fasas ut under 2023. Den nya generationen av energimärkning tillsammans med skärpta ekodesignkrav kommer att resultera i en energieffektivare belysning. Då de nya kraven på mer miljövänliga ljuskällor kommer att implementeras i hela EU, innebär detta förhoppningsvis en förbättrad standard på belysning i flera länder, något som kommer att ha en positiv inverkan på miljön som helhet.

Hur Väljer Jag Rätt?

Energimärkning och ekodesignregler har under 25 års tid varit ett sätt för personer och företag inom EU att lära sig mer om och jämföra olika produkter. Mer specifikt har ekodesign fokuserat på effektivitet och energianvändning i användarfasen, det vill säga funktion och information om varje specifik produkt.

Nu har nya regler introducerats och en viktig del i den nya lagstiftningen är EPREL, en ny gemensam produktdatabas för alla ljuskällor (lampor) som får säljas på EU-marknaden. Enkelt uttryckt kan man säga att databasen har till uppgift att underlätta för konsumenter att få tillgång till information om energimärkta produkter.

Enligt Energimyndigheten  kommer i princip de ljuskällor som idag finns på marknaden att hamna långt ner på den nya skalan (E, F eller G), alternativa ljuskällor beräknas alltså bli mer effektiva och ha längre livslängd.

Ett Bättre Alternativ

Vi har alternativen till de snart helt utfasade traditionella lysrören och då efterfrågan på hållbara alternativ kommer att öka under 2023 rekommenderar vi att man ser över sitt behov av ljuskällor och ser till att påbörja eventuella utbyten så snart möjlighet ges.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att byta ut dina nuvarande ljuskällor till mer kostnadseffektiva lösningar.

FACEBOOK

+