Börja Rätt!

Elkostnader kan lätt springa iväg. Oberoende av vilken typ av fastighet du äger är det alltid klokt att se över på vilket sätt det går att optimera, det vill säga på vilket sätt det går att arbeta smartare med elförbrukningen.

En optimerad och reducerad elförbrukning är positivt för både miljön och människan, men även för plånboken.

Genom att se över vilken typ av kraftkälla och ljuskällor som finns i och runt om en fastighet är det möjligt att spara en hel del i både kronor och resurser – dagligen, månadsvis men även sett ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Börja med att ställa dig frågorna, vilken typ av ljuskälla kommer att vara bäst för min ekonomi, vilken typ av kraftkälla kommer att reducera min kostnad varje månad med minsta möjliga miljöpåverkan? Genom att svara på dessa frågor får du en nyanserad bild av vilka behov som finns och var du ska börja. 

KRAFTKÄLLOR OCH ELKOSTNADER 

I tidigare artiklar har vi pratat om fördelen med att se över vilken typ av belysning som finns i en fastighet och visat på fördelen med att i många fall byta ut traditionella ljuskällor till LED belysning. Med lång livstid och med endast en femtedel förbrukad energi är LED-lampor ett smart miljöval och ett ekonomiskt sunt alternativ. 

EXEMPEL: GÅRDSBELYSNING 

Att äga och driva en gård innebär att behöva tänka på allt från miljöpåverkan till ekonomi och arbetsmiljö.

Vilken kraftkälla och vilken typ av belysning som finns har en direkt inverkan på samtliga av dessa områden.

En optimerad elförbrukning minskar belastningen på miljön och har en klar ekonomisk fördel men även arbetsmiljön påverkas i allra högsta grad. Att anpassa ljuskällor efter vilken typ av arbete som ska utföras och/eller utefter hur stort område man vill belysa är ett smart sätt att se till att ingen el går till spillo och att arbetsmiljön är den mest fördelaktiga för de personer som skall vistas i den.

Performance

H Nordic Performance armatur är exempelvis ett utmärkt val sett ur samtliga ovan perspektiv då den genererar en fantastisk ljusspridning, passar med fördel även där det är lågt i tak och är D-märkt. LED med snabbkoppling i båda sidor för en reducerad arbetstid gör denna ljuskälla till ett perfekt alternativ när det är dags att se över eller välja ny gårdsbelysning.

Performance finns i utförandet 30 watt, 1.2 m och 50 watt, 1.5 m, vilket möjliggör flera olika uppsättningsalternativ.

SE SKILLNADEN

Genom att se över vilket behov av ljus som finns, applicera ett smartare sätt att generera el och göra en inventering över existerande ljuskällor är det möjligt att göra reella besparingar och minska miljöavtrycket.

FACEBOOK

+