Human Centric Lighting återställer din inre balans

Att dagsljuset påverkar vårt fysiska och psykiska mående är välkänt. När ljusnivåerna eller dygnsrytmen förändras, till exempel vid nattarbete eller resa genom tidszoner, hinner din inre dygnsrytm inte med i förändringen och kroppen påverkas med t.ex. sömnrubbningar eller stressbesvär.

 

Du kan till viss del uppväga för detta problem med hjälp av ljusterapi eller justerad belysning. Human Centric Lighting (HCL) är belysning som imiterar det naturliga ljuset och kan återställa en rubbad inre dygnsrytm.
HCL är ljus i samma spektrum som människor har anpassat sig till under miljoner år och som påverkar våra livsprocesser och är mycket viktigt för att reglera dygnsrytmen. Detta spektrum finns inte i ljus från glödlampor, lysrör och vanlig LED och med HCL kan vi skapa ett konstgjort ljus inom samma frekvens.

Ändrad livsstil skapar rubbningar

Idag har vi lärt oss genom prisade forskningsresultat att hos människan innehåller alla kroppens vävnader cirkadianska klockor, som i varje cell reglerar den dygnsberoende aktiviteten. Dessa klockor kan påverkas av yttre faktorer, som omgivningens temperatur och kost, men deras period och fas bestäms i hög grad av en central överordnad synkroniserande klocka. Cirkadiska rytmen har fått sitt namn från latinska Cirka Diem, som betyder ”ungefär en dag”. Den styrs av jordens rotation, som styr de ljusa och mörka perioder på dygnet som våra kroppar anpassat sig efter.

Vår livsstil har skapat rubbningar i den cirkadiska rytmen, så som förändringar i glukostoleransen, insulinkänsligheten och aptitkontrollen, vilket i sin tur kan leda till fetma och diabetes. Man har även sett en ökad risk för cancer, depression och andra psykiatriska åkommor, samt hjärt-kärlsjukdom hos personer som förskjutit dygnsrytmen, exempelvis på grund av skiftarbete.
Fördelen med att kunna anpassa ljuset är också att skapa förbättrat mående i de norra hemisfären, som under vinterhalvåret lider brist på dagsljus. Vi kan alltså förekomma depression och andra ljusrelaterade hälsoproblem.
Rätt ljus vid rätt tidpunkt kan påverka vår sömn, hur vi mår hur vi presterar.
Därför passar Människo-Orienterad Belysning (Human-Centric Lighting) bra för skolor, vårdinrättningar, kontor och industribyggnader.

Människor som arbetar skift, i mörka miljöer och utsatta grupper som lider av depression, demens och psykiska besvär gynnas specifikt av HCL.

Exempel på hur Human Centric Light kan var fördelaktigt:

  • Dagsljus stimulerar oss och påverkar vårt humör och aktivitetsnivå.
  • HCL-belysning kan kompensera för bristen på dagsljus och bidra till människans naturliga dygnsrytm.
  • HCL förbättrar varseblivningen och välbefinnandet.
  • HCL kan förbättra sömnkvaliteten genom att justera kroppens hormonbalans.

FACEBOOK

+